logox-sagame6699

แนะนำขั้นตอนการใช้งาน

แนะนำขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดแบบละเอียดของเว็บไซต์ SAGAME6699

howto-register-sagame6699

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

otp-sagame6699

ขั้นตอนที่ 1 กรอกเบอร์มือถือ

กรอกเบอร์มือถือของนักเดิมพันที่ใช้งานจริง

sms-sagame6699

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันรหัส OTP

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความมือถือ

bankinfo-sagame6699

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันบัญชีธนาคาร

กรอกข้อมูลธนาคารให้ครบถ้วน

howto-deposit-sagame6699

ขั้นตอนการฝากเงิน

step_deposit-sagame6699

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “ฝากเงิน”

กรอกจำนวนเงินที่นักเดิมพันต้องการจะฝาก

transfer-sagame6699

ขั้นตอนที่ 2 ทำการโอนเงิน

ใช้บัญชีที่ทำการสมัครโอนเงินไปยังปลายทางที่กำหนด

successmoney-sagame6699

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม “โอนแล้ว”

หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบ ยอดเงินจะเข้าทันที

howto-withdraw-sagame6699

ขั้นตอนการถอนเงิน

step_withdraw-sagame6699

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “ถอนเงิน”

กรอกจำนวนเงินและทำการยืนยันการถอนเงิน

withdraw_done-sagame6699

ขั้นตอนที่ 2 รอระบบถอนเงิน

หลังจากนั้นไม่ถึง 10 วินาทีเงินจะถูกโอนให้ทันที